Κυριακή, Σεπτεμβρίου 10, 2006

Berlin-Weekend

Berlin, Friday 8 September 2006


"natura muerta" D. S. L. Berlin, Friday 8 September 2006
red hair


Berlin, 20:01 Friday September 8, 2006


20:04 Berlin, Friday September 8, 2006


green field and red reflection
20:20
Friday September 8, 2006


20:24 Friday September 8, 2006


Potsdamer Platz
22:35
Friday September 8, 2006


Underground, Potsdamer Platz Berlin,
22:35
Friday September 8, 2006


20:50 Saturday September 9, 2006


15:07 Saturday September 9, 2006


15:12 Saturday September 9, 2006


cool car
17:20 Saturday
September 9, 2006


17:24 Saturday September 9, 2006


Vana
17:53 Saturday
September 9, 2006


shopping
18:37 Saturday
September 9, 2006


shopping
18:50 Saturday
September 9, 2006


shopping
18:37 Saturday
September 9, 2006


19:21 Saturday September 9, 2006


20:24 Saturday September 9, 2006


20:52 Saturday September 9, 2006


22:16 Saturday September 9, 2006


"Let’s do nothing"
03:59 Sunday
September 10, 2006


new railway station, Berlin Sunday September 10, 2006

Ετικέτες